A055C737-42AC-420E-A593-28E5BE5E8C75.png

Introductie van een verkeersbord dat een groene rand heeft.

Zegt iets over de intentie: je houdt je aan de max van 100, niet

omdat het moet maar omdat je het zelf wilt. Dat kan blijken door

een sticker die je op jouw auto hebt geplakt. Zie actiewebsite